Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đánh giá chất lượng bề ngoài sản phẩm Macbook cũ tại Mactoday.vn:

✓ Máy Like New: Là máy như mới về ngoại hình, ít sử dụng! Bảo hành 12 tháng.

✓ Máy New 99%: Là máy ngoại hình đẹp không có trầy xước, cấn móp. Có thể có trầy nhẹ ít nhưng không ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ khi nhìn. Bảo hành 6 tháng.

✓ Máy New 98%: Là máy ngoại hình có trầy xước nhẹ, cấn nhẹ. Bảo hành 6 tháng.

✓ Máy New 97%: Là máy có ngoại hình cấn hoặc móp, có trầy… theo thời gian sử dụng. Bảo hành 1- 3 – 6 tháng

✓ Máy New 95%: Là máy cấn móp nhiều chỗ, xước nhiều chỗ… Bảo hành 1 – 3 tháng.

✓ Cùng cấu hình có ngoại hình đẹp và xấu khác nhau, sẽ có giá khác nhau chênh lệch từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.